PORTRAIT VIEW
กรุณาเข้าใช้งาน https://918Kissme.com ผ่านมือถือ
หรือสแกน QR code ค่ะ
ตกลง

1. หลักการโดยทั่วไป

1.1

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกม (ตามที่ได้ระบุไว้) และส่วนอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้องได้แก่ อินเทอร์เนต ระบบมือถือ หรือการเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผ่าน www.918Kissme.com (“เว็บไซต์”) และเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

1.2

ผู้เล่นตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เมื่อมีการเข้าชม หรือใช้งานส่วนใดๆก็ตามบนเว็บไซต์ www.918Kissme.com หรือเว็บไซต์อืนๆ ที่อยู่ภายใต้ชื่อของ 918Kissme ผ่านโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อเข้าถึงบริการเกม โดยรวมไปถึงแอพพลิเคชั่น หรือการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ใดๆ ที่มีการมอบอำนาจหรือกรรมสิทธิ์ผูกมัดกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ 1.ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชี 2.การทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับเกมทั้งหมด 3.เงื่อนไขข้อตกลง 4.นโยบายของเรา ("ข้อตกลงและเงื่อนไข")

1.3

ท่านต้องทำการอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดนี้โดยระมัดระวัง ก่อนที่จะคลิกเลือกปุ่ม “ยอมรับ”หากท่านไม่เห็นด้วยในส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา ท่านต้องไม่เข้าใช้งานในเว็บไซต์อีกต่อไป

1.4

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในทันทีที่ท่านกดปุ่ม “ยอมรับ” ซึ่งเป็นการยืนยันกับ 918Kissme ว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้พร้อมทั้งยอมรับกับข้อตกลงดังกล่าวแล้ว จากการใช้งานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของทางเว็บไซต์ เป็นการยืนยันว่าท่านได้ยอมรับกับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้น

1.5

918Kissme มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กฏระเบียบ และ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างผู้เล่น และ 918Kissme ได้ทันที 918Kissme จะดำเนินการให้ความมั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบต่างๆ หากผู้เล่นไม่ตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้เล่นต้องทำการยกเลิกการใช้บริการและปิดบัญชีโดยทันที หากผู้เล่นยังคงดำเนินการใช้งานต่อไป หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงต่างๆ อัตโนมัติ

1.6

918Kissme มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายจากปอยเปต ประเทศกัมพูชา

1.7

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างท่านกับ 918Kissme

1.8

ท่านเข้าใจและยืนยันที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางเราตลอดเวลา

1.9

หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บน www.918Kissme.com จะมีผลบังคับใช้ทันทีโดยผู้ใช้จะต้องมีการตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขให้ครบถี่ถ้วน พร้อมกับกฏต่างๆในเกมเฉพาะเจาะจง โดยผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขของกฏต่างๆได้ โดยอ้างถึงหมายเลขเวอร์ชั่น และวันที่ที่แจ้งไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขโดยปราศจากอคติกับที่กล่าวมาแล้ว แต่บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทราบก่อนที่จะแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญที่จะมีการทำข้อตกลงและเงื่อนไขและในกรณีดังกล่าวผู้ใช้จะได้รับบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

1.10

กฎและการอธิบายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเกมของ 918Kissme การดูแลรักษาบัญชีของท่านจากทาง 918Kissme นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆมีไว้ให้ในลิงก์ที่ปรากฎในเว็บไซต์ และถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันกับเงื่อนไขและข้อตกลงทางบริษัท

1.11

หากอ้างอิงถึงเกมของ 918Kissme ในข้อตกลงนี้จะ หมายถึงเกมยิงปลา, เกมโต๊ะ, เกมอาร์เคด, เกมสล็อต, เกมออนไลน์ และเกมอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามหน้าเว็บไซต์ 918Kissme ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มและลบเกมจากเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท

1.12

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่ในหลายภาษาเพื่อการกระจายของข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้เล่นได้เข้าใจได้ง่าย โดยฉบับภาษาอังกฤษจะยึดเป็นหลักที่ถูกต้องทางกฎหมายผูกพันระหว่างท่านและ 918Kissme และในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆและเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเหล่านี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ จะยึดตามเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับภาษาอังกฤษ

1.13

หากท่านมีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง 918Kissme อาจทำการระงับ หรือปิดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือทุกบัญชี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง 918Kissme หากทางบริษัทได้อนุญาตให้ผู้ใช้มีบัญชีหนึ่งคงไว้ก็จะเป็นบัญชีแรกที่ท่านได้ทำการเปิดกับทาง 918Kissme ซึ่งเงินฝากที่เหลือของท่านในบัญชีอื่นๆ จะถูกโอน โดย 918Kissme พร้อมหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว 10% สำหรับทุกบัญชีที่มีการเปิดใช้งาน และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นก็จะให้ยึดตามเงื่อนไขและข้อตกลงของทางบริษัท

1.14

ผู้ให้บริการเว็บไซต์แห่งนี้คือ BgbCasino Inc. โดยลงทะเบียนที่อยู่ ที่ Star Complex ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

2. บัญชีสมาชิกของท่าน

2.1

การลงทะเบียนและการเปิดบัญชีสมาชิกของท่าน:

2.1.1

ในกรณีที่ต้องการใช้เงินจริงเข้าร่วมสนุกที่ 918Kissme ผู้สมัครจำเป็นต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ถึงมีสิทธิ์ที่จะสมัครเปิดบัญชีกับ 918Kissme ("บัญชีผู้เล่น") และรวมไปถึงการฝากเงินเข้าสู่บัญชีผู้เล่นด้วยเช่นกัน

2.1.2

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ฮ่องกง ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีผู้เล่น เพื่อใช้บริการกับ 918Kissme ทาง 918Kissme จะมีการตรวจสอบบัญชีผู้เล่นอยู่เป็นประจำ หากทางเราพบว่าผู้เล่นสมัครสมาชิกจากประเทศ หรืออาศัยอยู่ที่ประเทศดังกล่าว ทางเราจะทำการปิดบัญชีผู้เล่นของท่านในทันที เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่ต้องทำตามข้อตกลงและเงือนไขนี้ 918Kissme จะไม่รับการวางเดิมพันจากประเทศที่กล่าวไว้ทั้งหมด และถือว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และถือว่าขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้

2.1.3

918Kissme มีสิทธิ์ในการเลือกสถาบันการเงิน ธนาคาร และผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ทำหน้าที่ในการรับชำระเงินและ/หรือจ่ายเงินในนามของ 918Kissme

2.1.4

ผู้เล่นไม่สามารถทำการวางเดิมพันใดๆ หากผู้เล่นอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ฮ่องกง อ้างจากใบอนุญาติประกอบธุรกิจคาสิโน

2.1.5

ท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกเพียงหนึ่งในเว็บไซต์นี้ หากท่านพยายามที่จะเปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี ทุกบัญชีที่ท่านได้เปิดอาจถูกระงับหรือปิดบัญชีได้

2.1.6

หากท่านพบว่า บัญชีสมาชิกของท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ที่มีชื่อแตกต่างกันสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง 918Kissme ได้รับทราบในทันที

2.1.7

วิธีสมัครสมาชิกจะทำโดยการที่ท่านกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนและส่งไปยัง 918Kissme ทางระบบออนไลน์ โดย 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุมัติการเปิดบัญชีให้กับสมาชิกได้

2.1.8

ท่านต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลติดต่อ รวมถึงข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะต้องเป็นจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเพียงผู้เดียวที่จะยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้กับทางเรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท่านจะต้องแจ้งยืนยันข้อมูลกับทาง 918Kissme ว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท่านจะต้องยินยอมให้ทาง 918Kissme สามารถดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทเองหรือผ่านทางบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการฝากเงินของผู้เล่น ท่านอาจจะถูกขอให้ส่งเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชนทางมาทาง 918Kissme บัญชีสมาชิกของท่านอาจถูกระงับหรือปิดถ้าท่านไม่ได้ให้ข้อมูล หรือเอกสารตามที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งไว้ หรือหากข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวที่ท่านดำเนินจัดหา มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเอกสารที่ข้อมูลเป็นเท็จหรือมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันหนึ่งอันใด

2.1.9

ในส่วนของการลงทะเบียนท่านจะเลือกใช้ หมายเลขโทรศัพท์และรหัส PIN 4 หลักในการเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นรับผิดชอบของท่านผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวที่จะรักษาข้อมูลของท่านให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวต่อบุคคลอื่น ทาง 918Kissme ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่มีการเข้าใช้งานจากบุคคลอื่นเนื่องจากกรณีที่สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

2.1.10

ท่านไม่อนุญาตให้สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่านไปยังบัญชีสมาชิกของผู้อื่น หรือการรับเงินจากบัญชีของผู้อื่นเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน

2.1.11

ห้ามขาย โอน และ/หรือ รับ/ส่ง บัญชีของท่าน จาก/ให้สมาชิกของผู้อื่น

2.2

การฝากเงินเข้าในบัญชีสมาชิกของท่าน

2.2.1

ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมใดๆ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น

2.2.2

ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิกของท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ "หน้าหลัก" ท่านสามารถใช้วิธีการที่ระบุไว้ในหน้าเว็บเหล่านี้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยๆ และอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ

2.2.3

การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ สำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากเงินท่านต้องตรวจสอบด้วยตัวเองจากสถาบันการเงินหรือธนาคารที่ท่านใช้ โดยธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในการโอนเงินหรือการจ่ายรูปแบบอื่น

2.2.4

918Kissme รับเฉพาะสกุลเงินไทยบาทเท่านั้น

2.2.5

เมื่อท่านใช้งานการโอนเงินผ่านธนาคารในการฝากเงิน เงินดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ 918Kissme ได้รับรายการโอนเงินจากทางธนาคาร หาก 918Kissme ไม่ได้รับข้อมูลข้างต้น ท่านก็จะไม่สามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเดิมพันได้

2.2.6

918Kissme สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านเพิ่มเติม เมื่อมีการฝากเงินเข้าสู่ในบัญชีสมาชิก

2.2.7

918Kissme ไม่ให้สินเชื่อใด ๆ สำหรับการใช้บริการ

2.2.8

ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของท่านจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

2.3

การจัดการบัญชี

2.3.1

918Kissme เป็นผู้จัดการระบบบัญชีสมาชิกของท่าน คำนวณจำนวนเงินของท่านที่ได้ลงเดิมพัน หรือเสนอให้มีการเดิมพัน ซึ่งจะแสดงถึง(“เงินเก็บในระบบ”) และ คำนวณ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเงินเดินพันในแต่ละครั้งที่มีการเข้าเล่นเกมระหว่างท่าน กับ สมาชิกท่านอื่นๆ

2.3.2

เงินที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการเดิมพัน ถือเป็นบัญชี "เงินที่ใช้เดิมพันได้" และเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่ท่านจะสามารถใช้เดิมพันในเกมหนึ่งๆได้

2.3.3

918Kissme จะคำนวณบัญชี (“เงินเก็บในระบบ”) และ (“เงินที่ใช้เดิมพันได้”) ที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนใดๆ ต่อไป

2.3.4

918Kissme จะดำเนินการตามหลักการ และโดยทั่วไปจะนำกำไรมาชดเชยส่วนที่ท่านขาดทุนไป

2.3.5

หากท่านได้ทำการฝากเงินเข้าสู่บัญชีสมาชิก เงินนั้นจะเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน จนกว่าท่านจะนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการเดิมพัน หรือรับเดิมพันจากเว็บไซต์ 918Kissme ทางระบบจะเก็บเงินของท่านไว้จนกว่าท่านได้ทำการเดิมพันและรับทราบผลของการเดิมพันนั้นแล้ว

2.3.6

หากท่านได้ทำการเดิมพันในเว็บไซต์ 918Kissme ทาง 918Kissme จะเก็บเงินเดิมพันดังกล่าวในระบบไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลของผู้ชนะ ในช่วงนี้เงินเดิมพันที่ท่านร่วมรายการจะไม่สามารถยกเลิก หรือ ทำการถอนได้ ภายใต้การควบคุมของ 918Kissme

2.4

การจ่ายเงินรางวัล

2.4.1

หากได้รับผลของเกมที่ท่านเข้าร่วมแล้ว ทาง 918Kissme จะทำการยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ และจะมีการรวมผลการชนะในทุกรายการ นำไปใช้กับบัญชีสมาชิกของท่าน

2.4.2

ถ้า 918Kissme ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยผิดพลาด โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมนั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่นๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทาง 918Kissme และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากก่อนที่ทาง 918Kissme จะรับทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท่านได้ทำการถอนเงินจำนวนนั้นโดยที่ท่านมิได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย การจ่ายเงินผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทกำหนดให้เป็นเงินที่ต้องได้รับการชำระคืนจากท่านมายัง 918Kissme ในทุกกรณีที่มีการให้เงินผิดพลาด ท่านสมาชิกจะต้องมีหน้าที่แจ้งให้กับทาง 918Kissme รับทราบทันทีผ่านทางอีเมล หรือไลน์ @918Kissme2

2.4.3

918Kissme จะดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินเกินเทียบเท่า 100,000 THB ใดๆ อย่างไรก็ตาม 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าวในกรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ใช้ที่ต่ำกว่า

2.5

การถอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่าน

2.5.1

ท่านอาจทำการถอนเงินเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน “เงินที่ใช้เดิมพันได้” ในบัญชีของท่านใน 918Kissme โดยดำเนินการได้ใน 918Kissme พร้อมกับแจ้งการถอนเงินที่ถูกต้องในเว็บไซต์

2.5.2

หากจะทำการถอนเงินทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านต้องทำการยกเลิกรายการที่ท่านได้ทำการเดิมพันไว้อยู่

2.5.3

การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์หรือไลน์ @918Kissme2 โดย 918Kissme จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล นอกจากนี้พนักงานของ 918Kissme จะไม่สามารถละเลยกระบวนการดังกล่าวนี้ได้

2.5.4

สำหรับการป้องกันผู้ใช้ ในช่วงเวลาใดๆ ยี่สิบสี่ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถถอนได้เฉพาะจำนวนเงินสูงสุดของ 100,000 THB เว้นแต่จำนวนนั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ตกลงกันไว้

2.5.5

918Kissme เสนอรูปแบบการถอนเพียงวิธีเดียว นั่นคือการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ท่านลงทะเบียนไว้เท่านั้น ท่านสามารถถอนเงินที่ได้จากการชนะเกมเดิมพันได้ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.5.4 นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารของท่านอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมนี้อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้

2.5.6

918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินของท่านเข้าบัญชีบุคคลอื่น

2.5.7

918Kissme อาจร้องขอเอกสารที่สามารถยืนยันและระบุตัวตนของท่าน ในการถอนทุกครั้ง

2.5.8

ในการขอถอนเงินจากการชนะรางวัลที่เกินกว่า 30,000,000 THB ทาง 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินชนะรางวัลเป็นช่วง 10 เดือน และมีดอกเบี้ยให้ท่านในการจ่ายเงินแต่ละครั้ง

2.5.9

ในระหว่างขั้นตอนการถอนเงิน บัญชีผู้ใช้จะถูกตรวจสอบรูปแบบการเดิมพันที่ผิดปกติและแตกต่างจากการเดิมพันทั่วไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรม โดยการเดิมพันคู่กัน การเดิมพันในอัตราที่ส่วนต่างของกำไรต่ำหรือเท่ากับศูนย์ หรือการเดิมพันที่ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเดิมพัน ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการเดิมพันที่ผิดปกติเพื่อมีวัตุประสงค์ให้ยอดเดิมพันครบตามที่กำหนด หากทาง 918Kissme พบว่ามีการเดิมพันที่ผิดปกติเกิดขึ้น ทาง 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงิน และ/หรือยึดเงินรางวัล รวมถึงโบนัสทั้งหมด

2.5.10

หากท่านเลือกรับโบนัสตอนฝากเงินเข้าบัญชี ก่อนการถอนเงิน ท่านจะต้องมี เงินที่ใช้เดิมพันได้ อย่างน้อย 2x หรือ 20x ของเงินฝากรวมกับโบนัสที่ทาง 918Kissme ให้และยอดเงินคงเหลือก่อนฝากเงิน ซึ่งจำนวนเท่าที่ต้องทำนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเกมส์ที่ท่านเลือกเดิมพัน

หมวด ยอดเงินรวมหลังรับโบนัส
เกมส์ยิงปลา 2 เท่า
เกมส์ตู้ 2 เท่า
เกมส์สล็อต 2 เท่า
เกมส์โต๊ะ 20 เท่า
เกมส์ออนไลน์ 20 เท่า

ตัวอย่างเช่น: ก่อนทำการฝากเงินเข้าบัญชีท่านมียอดเงินคงเหลือ 50 THB ท่านฝากเงิน 1,000 THB และ 918Kissme เสนอ 100 THB เป็นโบนัส หลังจากโอนเงินเข้าบัญชี ท่านจะมียอดในบัญชีทั้งหมด 1,150 THB หากท่านมีการเดิมพันเกมส์ยิงปลาซึ่งตามกติกาแล้วต้องทำยอด 2x ดังนั้นท่านจะสามารถถอนเงินได้ก็ต่อเมื่อท่านเล่นได้จนกระทั่งมีเงินที่ใช้เดิมพันได้มากกว่า 2x1,150 = 2,300 THB

2.5.11

เงื่อนไขสำหรับการถอนเงินที่สะสมเกิน 100,000 THB ทาง 918Kissme อาจจะขอเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ใช้ที่ถูกต้อง หรือบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเป็นทางการ (ยืนยันตัวตนและอายุ)

2.5.12

นอกจากนี้ 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะขอเอกสารที่กล่าวถึงในข้างต้น 2.5.11 สำหรับเจ้าของบัญชีใดๆ ที่ได้ทำรายการถอนของจำนวนที่ต่ำว่า 100,000 THB

2.5.13

สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ 918Kissme จะส่งจำนวนเงินไปยังบัญชีเดียวกันจากการที่เงินที่จ่ายเข้าบัญชีของผู้ใช้ได้เกิดขึ้นเท่านั้น

2.5.14

จำนวนเงินที่จ่ายเงินขั้นต่ำเป็น 100 THB โดย 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่อาจะเกิดขึ้น

2.6

การปิดบัญชีสมาชิกของท่าน

2.6.1

ท่านอาจปิดบัญชีของท่านได้ตลอดเวลาและ 918Kissme จะคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบํญชีของท่านทั้งนี้จะต้องมีการหักลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกับการถอน การปิดบัญชีของท่านนั้นท่านจะต้องยกเลิกการเดิมพันใดๆที่ได้ทำไว้และยังคงอยู่ในระบบ

2.6.2

วิธีการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

2.6.3

918Kissme ขอสงวนสิทธิและความถูกต้องในการปิดบัญชีของท่านและจะทำการคืนเงินในส่วนที่เป็นบัญชี "เงินที่ใช้เดิมพันได้" และยังคงการเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดย ทาง 918Kissme มีดุลยพินิจแต่ทางผู้เดียวในการพิจารณาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.6.4

หากท่านไม่ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เนตโดยใช้ "หมายเลขโทรศัพท์" และ "รหัส PIN 4 หลัก" ของท่าน เป็นระยะเวลานาน 1 ปี เงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกย้ายออกจากบัญชีสมาชิกของท่าน ภายหลังจากการแจ้งผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

2.6.5

918Kissme ขอสงวนสิทธิและความถูกต้องในการเก็บกักหรือยกเลิกรางวัสโบนัส หากโบนัสดังกล่าวไม่มีการนำเอามาใช้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้ประกาศให้รางวัล

2.6.6

ในกรณีที่ทางผู้เล่นใช้โบนัสในการเล่นเกมที่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษจากโบนัสดังกล่าวนี้ได้ ทาง 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องในการถอนเงิน จะทำการยกเลิกเงินโบนัส และ ผลชนะที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทำการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว หากมีการพบว่าได้ทำการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎข้อนี้

3. ภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

3.1

ท่านทำการประกาศและยืนยันตนเองว่า:

3.1.1

ท่านเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรืออ้างอิงตามอายุที่เป็นขั้นต่ำที่ใช้บังคับตามกฎหมายยึดตามบุคคลส่วนใหญ่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านมีสิทธิที่จะทำการเข้าร่วมเล่นเกมจากเว็บไซต์

3.1.2

ท่านจะทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และการเข้าเป็นสมาชิกมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมเท่านั้น และมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก หรือพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น

3.1.3

ท่านเข้าร่วมในเกมตามความประสงค์ของท่านเองและมิใช่เป็นการกระทำเพื่อบุคคลอื่นบุคคลใด

3.1.4

ผู้เล่นยืนยันว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา

3.1.5

ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง 918Kissme ในช่วงที่สัญญานี้ยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลในการบังคับใช้ ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งกับทาง 918Kissme ทราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ

3.1.6

ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและจ่ายภาษีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่มีการชนะเงินรางวัลจากทาง 918Kissme

3.1.7

เงินที่ท่านได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย

3.1.8

ท่านมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในเกม ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้

3.1.9

ท่านไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใดๆ กับท่านและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎที่มีไว้ ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมหรือ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกม ทาง 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของท่าน หรือไม่อนุมัติให้ท่านเข้าร่วมในเกมหรือกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

3.1.10

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือการถอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่าน ท่านเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ใช้บัญชีธนาคารหรือรูปแบบในการจ่ายเงินอื่นใดที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายและท่านต้องเป็นเจ้าของที่ถูกต้อง

3.1.11

ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทาง 918Kissme เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรแกรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.2

การปิดบัญชีหรือการระงับบัญชีชั่วคราว

3.2.1

ถ้าไม่มีธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีของผู้เล่น ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน บัญชีของผู้เล่นจะถูกระงับ โดยทางเราจะส่ง sms แจ้งเตือนท่านในเดือนที่ 11 ว่า 918Kissme จะทำการตัดเงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้เล่นเป็นจำนวน 100 THB ต่อเดือน และหลักจากที่ทาง 918Kissme ได้เริ่มหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้เล่นแล้ว ผู้เล่นเริ่มมีการวางเดิมพันเกิดขึ้น ทาง 918Kissme จะคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีผู้เล่นตามเดิมซึ่งไม่รวมกรณีที่ผู้เล่นเพียงเข้าสู่ระบบแต่ไม่วางเดิมพัน โดยผู้เล่นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอรับค่าธรรมเนียมคืน กรณีที่บัญชีของผู้เล่นไม่มีธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้นเป็นเวลา 30 เดือนติดต่อกับ ทาง 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีสมาชิก

4. ความรับผิดชอบต่อการเล่นเกม

4.1

ผู้เล่นสามารถใช้ดุลพินิจในการจำกัดการวางเดิมพันด้วยตัวของผู้เล่นเอง โดย 918Kissme มีตัวเลือกในการจำกัดการเล่นเกมดังต่อไปนี้: • จำกัดยอดเสียสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่ผู้เล่นต้องการ • จำกัดการเข้าสู่ระบบตามระยะเวลาที่ผู้เล่นต้องการ

4.2

หากท่านต้องการจำกัดการเล่นเกมส์ สามารถทำได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า หรือส่งอีเมลพร้อมข้อความระบุ "ต้องการจำกัดการเล่นเกมส์ 918Kissme" หรือเข้าสู่ระบบ ภายใต้หัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อการเล่นเกมส์" ผู้เล่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ทางเราได้รับคำยืนยันจากผู้เล่นแล้ว เราจะดำเนินการในทันที

4.3

หากท่านยืนยันที่จะทำการจำกัดการเข้าใช้งานตามรายละเอียดด้านบนนั้น ท่านจะไม่สามารถเข้าไปในส่วนหน้าสมาชิกในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนด

4.4

ในขณะที่ผู้เล่นตั้งค่าบัญชีส่วนตัว ผู้เล่นสามารถตั้งค่าลิมิตการวางเดิมพันได้ หมายถึงผู้เล่นสามารถจำกัดจำนวนยอดเสียสูงสุด ภายในช่วงระยะเวลา 7 วันนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถเพิ่มลิมิตยอดเงินได้ แต่จะสามารถเพิ่มยอดลิมิตได้หลังจากครบกำหนด 7 วัน

4.5

หากท่านตั้งค่า "กันตัวเองจากการวางเดิมพัน" ท่านจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 7 วัน หลังจากครบกำหนด 7 วัน ท่านสามารถส่งอีเมลจากอีเมลที่ท่านลงทะเบียน เพื่อเปิดใช้งานบัญชีผู้เล่นของท่านได้

5. นโยบายความเป็นส่วนตัว

5.1

ท่านยอมรับและยินยอมที่จะให้ 918Kissme ดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ อนุญาตให้ท่านเข้าเล่นเกม และให้บริการอื่นใดที่สำคัญๆ จากทางเว็บไซต์เราได้

5.2

918Kissme จะทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านและเคารพในความสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางธุรกิจ และกฎหมายที่บังคับใช้

5.3

918Kissme จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่จะให้ท่านเข้าเล่นเกมต่างๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเกม

5.4

918Kissme จะดำเนินการในข้อมูลส่วนตัวท่านในกรณีที่ทางบริษัทมีความประสงค์ในการที่จะเข้าตรวจสอบ ซึ่งในกรณีนี้ก็เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเกมได้

5.5

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่มีการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในกรณีต่างๆ เช่น การดำเนินรายการที่เกี่ยวกับทางสมาชิก หรือการเข้าร่วมเล่นเกม รวมทั้งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่านสมาชิกให้มีความโปร่งใส หรือในกรณีอื่นๆ ซึ่งจะต้องยึดหลักให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆของ 918Kissme อาจมีหน้าที่ในบางส่วนในการควบคุมหรือดำเนินการทางเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้กับบริษัทต่างๆเหล่านี้ โดยถือว่าท่านยินยอมในที่นี้ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

5.6

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎใน 918Kissme

5.7

ท่านต้องทำการแจ้ง 918Kissme ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่แตกต่างไปจากการลงทะเบียนกับทางเราในครั้งแรกที่ท่านได้ทำการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

5.8

เพื่อที่จะทำให้ท่านได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 918Kissme และผู้ให้บริการอาจทำการส่งข้อมูลส่วนตัวจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวได้

5.9

ในกระบวนการการจัดการส่วนงานสมาชิกต่างๆ ทาง 918Kissme อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือหน่วยตรวจสอบการทุรจิตและต่อต้านการฟอกเงิน ที่มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ทั้งนี้ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลของท่านสามารถเปิดเผยกับองค์กรต่างๆได้

5.10

เพื่อที่จะทำให้การใช้เว็บไซต์เป็นไปโดยง่ายต่อผู้ใช้ และเพื่อที่จะนับจำนวนของผู้ที่เข้าใช้ในระบบ รวมไปถึงการพัฒนาบริการต่างๆ ทาง 918Kissme ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากเบราเซอร์ของท่าน โดยข้อมูลต่างๆที่ส่งมาทางเรานั้นเรียกว่า คุ้กกี้ หากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถปิดไม่ให้มีการเก็บข้อมูลคุ้กกี้ดังกล่าว(โดยท่านอาจศึกษาถึงวิธีการทำได้จากคู่มือในแต่ละเบราเซอร์ของท่านที่ท่านได้ใช้งานอยู่) อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุ้กกี้อาจทำให้มีการจำกัดการเข้าใช้งานสำหรับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้

5.11

ท่านยินยอมให้ 918Kissme แจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ บริการใหม่ๆ และโปรโมชัน หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา ท่านอาจยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวได้ แต่หากท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารอีกครั้ง กรุณาส่งอีเมลมาให้เรา

6. การร้องเรียน

6.1

คำร้องเรียนของผู้ใช้สามารถทำได้ ดังนี้:

6.1.1

918Kissme ผ่านทางอีเมลที่ [email protected]

6.1.2

ฝ่ายดูแลลูกค้าที่ Line @918Kissme2

6.1.3

918Kissme จะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการแก้ไขเรื่องรายงานทันที

6.1.4

หากผู้ใช้มีการสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ผู้ใช้สามารถติดต่อ 918Kissme ที่ [email protected] พร้อมรายละเอียดของแบบสอบถาม ตัวแทนของ 918Kissme จะตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ที่ถูกสอบถามหรือโต้แย้ง การตัดสินใจของ 918Kissme ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

7. ลิมิตความรับผิดชอบ

7.1

การตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์ของผู้เล่น จะถือเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นเอง เว็บไซต์และเกมต่างๆ ที่ทางเราจัดหามาให้ ไม่ถือว่าเป็นการการันตีใดๆ ทั้งสิ้น

7.2

ในเรื่องทั่วไปของบทบัญญัติก่อนก่อนหน้านี้ของ 918Kissme ผู้นำ พนักงาน คู่ค้า ผู้ให้บริการ:

7.2.1

ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของพวกเขา

7.2.2

ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์และเว็บไซต์มีอิสระจากความผิดพลาด;

7.2.3

ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์และ/หรือเกมจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก;

7.2.4

จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ มูลค่า ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม พิเศษ เกี่ยวกับผลลัพธ์ บังเอิญหรือเป็นอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์หรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในเกม

7.2.5

การจัดหาบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ 918Kissme ทาง 918Kissme หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร, ลูกจ้างหรือพนักงาน, หุ้นส่วน, บริษัทที่ร่วมงานกับ 918Kissme จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้บริการหรือเล่นเกมกับ 918Kissme ของตัวผู้เล่นเอง

8. รายงานปัญหาการฟอกเงิน

8.1

หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ 918Kissme รับทราบในทันที

8.2

918Kissme อาจทำการล็อค, ระงับ หรือปิดบัญชีของผู้เล่น รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของผู้เล่นมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

8.3

การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ

9. การฝ่าฝืน บทลงโทษ และปิดบัญชี

9.1

หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดๆก็ตามของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือ 918Kissme มีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าผู้ใช้ละเมิดกฎเหล่านี้ ทาง 918Kissme ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ปิดบัญชีสมาชิก และริบเงินในบัญชีสมาชิก (รวมไปถึงเงินที่ฝากเข้ามา) โดยถือว่าเงินดังกล่าวเป็นโทษปรับในการละเมิดกฎซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาภายหลัง

9.2

หาก 918Kissme สงสัยหรือพบว่าผู้เล่นพยายามโกง ฉ้อฉล จากการใช้บริการบนเว็บไซต์ นั่นถือว่าผู้เล่นได้ฝ่าฝืนกฎของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และบัญชีของผู้เล่นจะถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ 918Kissme อาจจะทำการระงับบัญชีผู้เล่น หรือปิดบัญชีถาวร และยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ

9.3

ผู้เล่นยอมรับว่าในกรณีที่ผู้เล่นมีการฝ่าฝืนกฎข้อตกลงและเงื่อนไขของ 918Kissme ดุลยพินิจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจส่งผลให้ บริษัทปิดบัญชีผู้เล่น และไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราอีกต่อไป

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

10.1

918Kissme ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากผู้เล่นหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว

10.2

www.918Kissme.com คือ URL ของ 918Kissme และไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

10.3

918Kissme เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี, ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

10.4

ข้อความบนเว็บไซต์ของ 918Kissme เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร, กราฟฟิค, โค้ด, ไฟล์และลิงก์ต่างๆ ที่ปรากฎและเป็นของ 918Kissme บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิ์ในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา

10.5

การลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

10.6

ผู้เล่นยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการสังเกตการณ์ของ 918Kissme หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง

11. โมฆะ

11.1

หากข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในฉบับนี้ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และข้อตกลงอื่นๆ ยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้

12. การโอนสิทธิ์

12.1

918Kissme สงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์หรือส่งต่อสัญญาฉบับนี้ ผู้เล่นไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ให้แก่ผู้อื่นได้

13. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

13.1

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท 918Kissme และผู้เล่น เรามีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เล่นได้กระทำกับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ระบบ โปรแกรม และอื่นๆ ซึ่งการกระทำทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้เล่นกับเว็บไซต์

13.2

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เป็นเอกสาร หรืออื่นๆ และบริษัทถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด

ฉันไม่ได้รับ SMS ส่งให้ฉันอีกครั้ง
ย้อนกลับ
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับ
 • ทำรายการทางการเงิน
 • ปลดล็อค Account/PIN
 • รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ
ถ้าข้อมูลไม่ตรงตามความจริง
จะไม่สามารถทำรายการได้
*ข้อมูลของท่านถือเป็นความลับ ทางบริษัทไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูล
และนำไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากท่าน
ย้อนกลับ
ถัดไป
ข้อมูลนี้ใช้สำหรับ
 • ทำรายการทางการเงิน
 • ปลดล็อค Account/PIN
 • รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ
ถ้าข้อมูลไม่ตรงตามความจริง
จะไม่สามารถทำรายการได้
*ข้อมูลของท่านถือเป็นความลับ ทางบริษัทไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูล
และนำไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากท่าน
ย้อนกลับ
ถัดไป
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
เมื่อคลิก “ยืนยัน” แสดงว่าท่านยินยอม
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเราแล้ว
ย้อนกลับ
ยืนยัน
ตัวอย่าง: 02123456789
ย้อนกลับ
ยังไม่ระบุตอนนี้
ถัดไป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
เข้าใช้ด้วย Account อื่น
ลืม PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ถัดไป
ย้อนกลับ
ฉันไม่ได้รับ SMS ส่งให้ฉันอีกครั้ง
ย้อนกลับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ย้อนกลับ

Android

iOS 64bit

iOS 32bit

ทุกรุ่น
iPhone 5s ขึ้นไป
iPhone 5 หรือต่ำกว่า
USER
test1 ~ test5000
PASSWORD
1234
ย้อนกลับ
คำถามยอดนิยม
HungryPussy888.com
สมัคร
โปรโมชั่น
การเงิน
เหรียญ
ดาวน์โหลด ติดตั้งและแอปเกมส์
รหัสผ่านเกมส์
ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
ย้อนกลับ
918Kissme.com
918Kissme คืออะไร?

เราคือสุดยอดผู้ให้บริการแอปสล็อตออนไลน์ ได้ง่ายได้เงินจริง บริการดีเยี่ยม 24 ชม.ค่ะ

หน้า PIN กดพิมพ์อะไรไม่ได้เลย

ออกเข้าใหม่ก็ยังกดไม่ได้อยู่ดี? ลองเปิดใช้งานด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Safari ดูคะ

สมัคร
สมัครสมาชิกอย่างไร?

สมัครสมาชิกเสร็จภายใน 1 นาทีค่ะ

 1. คลิก 918Kissme.com
 2. ทำตามขั้นตอนง่ายๆ
 3. รับ User/Password พร้อมเครดิต 100 บาท
ปลดล็อค OTP อย่างไร?

รอ 15 นาที ระบบจะปลดล็อค OTP ให้อัตโนมัติค่ะ

โปรโมชั่น
โปรโมชั่นมีอะไรบ้าง?

โปรโมชั่นตามนี้เลยค่ะ

 1. โปรสมัครใหม่ ฟรีทันที 100 บาท
 2. โปรแนะนำเพื่อนมาสมัคร รับคนละ 50 บาท
 3. โปรสมาชิกใหม่เติมเงิน โบนัส 10% นาน 15 วัน
 4. โปรเติมเงินรับโบนัส
เงื่อนไขการเติมเครดิต?
มีเครดิต < 1 เหรียญ
รับโบนัส เติมได้
ไม่รับโบนัส เติมได้

มีเครดิต ≥ 1 เหรียญ
รับโบนัส ติดยอด 2 เท่า เติมได้
ติดยอด 20 เท่า เติมไม่ได้
รับโบนัส > ไม่รับโบนัส เติมไม่ได้
ไม่รับโบนัส > รับโบนัส เติมได้
ไม่รับโบนัส เติมได้
สมัครเครดิตฟรี ทำยังไง?

แค่สมัครสมาชิกก็รับเครดิตฟรีไปเลย 100 บาท สมัครได้ที่ 918Kissme.com เลยค่ะ

ทำไมสมัครเสร็จแล้วไม่เห็นมี 100 บาทฟรีเลย?

กรุณาติดต่อแอดมินไลน์ @918Kissme2 เพื่อตรวจสอบปัญหาได้เลยค่ะ

แนะนำเพื่อนด้วยการแชร์ลิงก์ทำอย่างไร?

เข้าเมนู
เมื่อมีคนคลิกสมัครผ่านลิงก์แนะนำของท่าน ท่านจะได้รับโบนัส 50 บาทต่อคน สามารถกดรับโบนัสได้ที่หน้าเคลมโบนัสค่ะ

ลิงก์แนะนำเพื่อน หาได้จากที่ไหน?

ท่านสามารถรับลิงก์แนะนำเพื่อนได้ที่เมนู
ค่ะ

ต้องการรับโบนัสแนะนำเพื่อน แต่เพื่อนสมัครผ่านเว็บปกติไปแล้วต้องทำอย่างไร?

ให้เพื่อนกรอก User ของท่านเป็นยูสเซอร์แนะนำในหน้า ค่ะ จากนั้นท่านสามารถเคลมโบนัสได้ที่เมนูแนะนำเพื่อนได้เลยค่ะ

เพื่อนใส่ยูสเซอร์แนะนำแล้วแต่ไม่ขึ้นให้เคลมโบนัส ต้องทำอย่างไร?

ลอง Refresh หน้าเว็บไซต์หรือออกระบบแล้วเข้าใหม่นะคะ ถ้ายังไม่ได้กรุณาติดต่อแอดมินไลน์ @918Kissme2 ได้เลยค่ะ

เปลี่ยนรับ/ไม่รับโบนัสอย่างไร?


ท่านสามารถเปลี่ยนได้เพียงวันละครั้งนะคะ

การเงิน
เติมเครดิตด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทำอย่างไร?

โอนเงินเข้าบัญชีตามใน

โดยใช้เลขบัญชีที่ลงเบียนไว้ เครดิตจะอัพเดทอัตโนมัติค่ะ

เติมเครดิตด้วย True Wallet ทำอย่างไร?

โอนเงินผ่านแอป TrueMoney Wallet เข้าเบอร์ตามในเมนู

ระบบจะเติมเครดิตให้อัตโนมัติภายใน 1 นาทีค่ะ

เติมเครดิตขั้นต่ำกี่บาท

เติมเครดิตขั้นต่ำ 100 บาทค่ะ

โอนเงินแล้วต้องแจ้งเติมไหม?

ไม่ต้องแจ้งเติมค่ะ ทั้งโอนผ่านบัญชีธนาคารและ True Wallet

ถอนเครดิตช่องทางไหนได้บ้าง?


ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนแล้วกด ยืนยัน ค่ะ เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ท่านลงทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่แสดงตอนแจ้งถอน

ทำยอดเงินกี่เท่าถึงจะถอนได้?

กรณีรับโบนัสเงื่อนไขตามนี้เลยค่ะ
สำหรับเกมส์ยิงปลา, เกมส์ตู้, เกมส์สล็อต
สำหรับเกมส์โต๊ะ, เกมส์ออนไลน์
กรณีไม่รับโบนัสไม่ต้องทำยอดเงินค่ะ ถอนได้ทุกเวลาตามที่ท่านต้องการเลยค่ะ

กดถอนเครดิต แต่ไม่ได้รับการโอนเงินภายในเวลาที่แจ้ง?

ส่วนใหญ่เกิดจากกรณีที่ชื่อบัญชีของท่านไม่ตรงกับชื่อที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก ซึ่งผิดเงื่อนไขการร่วมสนุกกับเรา กรุณาติดต่อแอดมินไลน์ @918Kissme2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งค่ะ

เหรียญ
โอนเงินแล้วเครดิตไม่อัพเดทให้ภายใน 1 นาที?

แจ้ง User และสลิปโอนเงินให้แอดมิน @918Kissme2 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเติมเครดิตได้เลยค่ะ

ทำไมบางครั้งก็เติมเครดิตได้ บางครั้งก็เติมไม่ได้?

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาของเซิฟเวอร์เกมส์ที่ไม่เสถียร ทางเรากำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกอย่างถึงที่สุดค่ะ

ดาวน์โหลด ติดตั้งและแอปเกมส์
ขอลิงก์ดาวน์โหลดเกมส์?

Android

iOS 64bit

iOS 32bit

ทุกรุ่น
iPhone 5s ขึ้นไป
iPhone 5 หรือต่ำกว่า

รหัสผ่านเกมส์
ลืม Password / เปลี่ยน Password ทำอย่างไร?


ทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้น รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปทาง SMS ค่ะ

ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า